Advisory Board

 • bikram

  Bikram Thakali

  (Co-ordinator)
  9846020946

 • Mr. Basanta Thakali

  Mr. Basanta Thakali

  9856021009
  (Founder/President)

 • Mr. Prakash Sherchan

  Mr. Prakash Sherchan

  (Member)
  061521584

 • Mr. Krishna B. Thapa

  Mr. Krishna B. Thapa

  (Member)
  9856021391

 • Mr. Narayan Karki

  Mr. Narayan Karki

  (Member)
  061533083, 061537449

 • Mr. Khem Gurung

  Mr. Khem Gurung

  (Member)
  061531711

 • Chitra Bahadur Pun

  Mr. Sambhu Karki

  (Member)
  061520202

 • Mr. Ganesh Bhattarai

  Mr. Ganesh Bhattarai

  (Member)
  9851021170

 • Chitra Bahadur Pun

  Dr. Narayan Gautam

  (Member)
  061521055

 • Mr. Muchendra Gurung (UK)

  Mr. Muchendra Gurung (UK)

  (Member)
  07900553185

 • Mr. Tej Gurung

  Mr. Tej Gurung

  (Member)
  9856021009

 • Lok Bahadur Gurung

  Lok Bahadur Gurung (UK)

  Technical Advisor of
  Sahara Club

 • Bhupendra Gurung (UK)

  Bhupendra Gurung (UK)

  Technical Advisor of
  Sahara Club