सहारा कल्ब हंगकंग द्वारा धन्यवाद !!!

सहारा कल्ब हंगकंग द्वारा कठिन परिस्थियी तथा बिपन्न बर्गका बालकहरुको सहयोगार्थ १ अक्टोबर २०१४ का दिन हुन गैरहेको “सहारा साँझ २०१४” का मुख्य प्रायोजक ईन्द्र बराह ज्वेलेरी लि. तथा सह-प्रायोजक M.C.A.LAI & CO., SOLICITORS कानूनी व्यबसायी श्री देब गुरुङ ज्यूलाई यस अमुल्य सहयोग को लागि मेरो व्यक्तिगत तफबाट र सहारा कलब हंगकंग परिवरबाट हृदय देखि नै धन्यवाद टक्रयाउन चाहन्छु | बिल तमाड्ग महासचिव सहारा कलब हंगकंग